YAREM JACEK REMPICHEL

DRZWI GERDA NTT

CO WARTO WIEDZIEĆ O DRZWIACH NTT?

Drzwi NTT do domów to najwyższej jakości produkt firmy GERDA. Idealnie łączą najlepsze cechy drzwi metalowych tj. solidną, trwałą i wytrzymałą konstrukcję, najwyższy poziom bezpieczeństwa i niezawodności z estetyką, indywidualnością nowoczesnych drzwi dla najbardziej wymagających Klientów.

Współczynnik przenikania ciepła (Ud) wskazuje ile energii cieplnej przeniknie przez drzwi (włącznie z ościeżnicą).
Na podstawie tego współczynnika możemy określić straty
cieplne osobno dla danej przegrody. Ubytek choćby małej
ilości, przekłada się na wyższy rachunek za ogrzewanie.
Wartość tego współczynnika zależy od rodzaju i grubości
materiału, z którego wykonane są drzwi. Drzwi zewnętrzne
firmy GERDA spełniają normy obowiązujące od 1 stycznia
2017 roku, a także te, które zaczną obowiązywać od 2021
roku, dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii oraz
stalowo-drewnianych i aluminiowych ościeżnic.
Drzwi GERDA, w zależności od zastosowanych komponentów mogą osiągać różne poziomy współczynnika izolacyjności.
Wyróżniamy trzy grupy:
– drzwi izolacyjne
– drzwi energooszczędne
– drzwi pasywne

Podstawowe drzwi w ofercie tzw. drzwi izolacyjnych charakteryzują
się współczynnikiem 1,2 W/m2K. Zastosowana została tutaj ościeżnica stalowa PERFOTHERM® z perforacją termiczną, uszczelką wraz
z trzema do wyboru rodzajami progów: próg stalowy z uszczelką
PVC, próg drewniany z uszczelką i podprożem PVC, próg aluminiowy
z uszczelką i podprożem.
Drzwi energooszczędne NTT60, posiadają współczynnik od 0,87
w przypadku zastosowania ościeżnicy ALUTHERM ciepłej ościeżnicy aluminiowej z wypełnieniem komory termicznej i uszczelką oraz
1,0 W/m2K przy zastosowaniu ościeżnicy DUOTHERM ciepłej ościeżnicy stalowo drewnianej z perforacją termiczną i uszczelką.
Drzwi pasywne to drzwi, których celem jest przede wszystkim
maksymalna oszczędność energii przy jednoczesnym podniesieniu komfortu mieszkania. Pozwalają gromadzić energię wewnątrz
pomieszczenia, co prowadzi do bezpośredniej oszczędności. Drzwi
NTT 75, charakteryzują się współczynnikiem przenikania w zależności od zastosowanej ościeżnicy od 0,77 W/m2K do 0,94 W/m2K.

GERDA NTT 75 - OD 2750 ZŁ Z MONTAŻEM

GERDA NTT 60 - OD 2300 ZŁ Z MONTAŻEM

KOLORYSTYKA